Hinnakiri

Hambaraviteenuste hind kujuneb materjalide kulu, toimingute mahu ja konkreetse patsiendi erivajaduste põhjal.

Toome siinkohal näitena mõned põhiteenuste hinnad.

Suuremahuliste tööde korral koostatakse koostöös patsiendiga raviplaan, mis teatud ulatuses jätab patsiendile võimaluse valida mitme erineva hinna vahel.
Riiklike hüvitiste olemasolu meie kliinikus:

Raviteenuste hinnad

Hooldus- ja iluteenused

Korduma kippuvad küsimused

Esimesel korral vaatab parodontoloog üle sinu haigusloo. On oluline, et parodontoloog teaks, kas tarbid mingeid ravimeid. Parodontoloog kontrollib su igemeid, et näha, kas ige on taandunud, hindab, kuidas su hambad hammustamisel kokku lähevad ning teeb kindlaks, kas mõni neist on liikuv. Samuti mõõdetakse igemetaskute sügavust. See aitab sinu igemete tervist hinnata. Samuti võidakse kasutada röntgenit, vaatamaks luu tasandit sinu hammaste vahel.

Miljonid inimesed põevad igemehaigusi ilma, et nad seda ise teaksid. Meie leheküljelt leiad testi, mis aitab sul hinnata igemehaiguste põdemise riski.

Parodontoloog on hambaarst, kes on spetsialiseerunud igemehaiguste ärahoidmisele, diagnoosimisele ja ravile ning hamba implantaatide paigaldamisele. Parodontoloog on läbinud ulatusliku väljaõppe sellel alal lisaks ülikooliharidusele. Parodontoloog on kursis viimaste teadmiste ja tehnoloogiatega igemehaiguste diagnoosimise ja ravi valdkonnas. Lisaks suudab parodontoloog läbi viia kosmeetilisi protseduure, et aidata sul saavutada naeratust, millest unistate.

Uuringud on näidanud, et tubaka tarbimine on üks olulisemaid riskifaktoreid igemehaiguse arenemisel. Suitsetajatel on suurema tõenäosusega hambakatt, sügavamad igemetaskud hammaste vahel ning nad kaotavad rohkem luud ja kudesid, mis nende hambaid toetavad.

Veritsevad igemed on üks igemehaiguste sümptomeid. Mõtle oma igemekoest nagu oma käe nahast. Kui su käed veritseksid iga kord, kui sa neid peseksid, siis sa teaksid, et midagi on kindlasti valesti.

Sinu luu ja igemekoed peaksid olema tihedalt ümber hamba. Kui sul on igemehaigus, siis hammast toetavad koed ja luu hävinevad ja hamba ümber jäävad “taskud.” Aja möödudes need taskud laienevad ja jätavad bakteritele ruumi elamiseks ja arenemiseks. Sügavamad taskud koguvad aina rohkem baktereid, mis omakorda aitab kaasa suuremale luu ja hamba kinnituskudede kaotusele. Lõpuks, kui liiga palju luud on hävinud, tuleb hambad välja tõmmata.

Uuringud on näidanud, et kuni 30% elanikkonnast võivad olla geneetilise soodumusega igemehaigusele. Hoolimata heast suuhügieeni harjumusest on nende inimeste puhul igemehaiguse teke kuus korda tõenäolisem. Nende inimeste kindlaks tegemine testi abiga enne, kui nad ilmutavad isegi haiguse märke, ja nendele juba varajase (ennetava) ravi määramine, võib aidata neil oma hambaid elu lõpuni säilitada.

American Dental Association 1997. aasta väljaande järgi võivad igemehaigused kanduda vanemalt lapsele ja ka paaride vahel. Teadlased arvavad, et bakterid, mis põhjustavad igemehaiguseid levivad läbi sülje. See tähendab, et igemehaigust põdeva inimese lähedastel või pereliikmetel on oht samuti sellesse nakatuda. Sama uurimuse põhjal leiab Ameerika Parodontoloogia Akadeemia, et ravi igemehaiguse jaoks võib mõnikord hõlmata tervet perekonda. Kui üks perekonnaliige põeb igemehaigust soovitatakse ülevaatusele tulla tervel perekonnal.

Et hambad püsiksid kogu elu, pead sa iga päev oma hammastelt ning igemetelt hambakattu eemaldama. Selleks on vajalik neid harjata ja niiditada. Samuti on olulised regulaarsed hambaarsti külastused. Igapäevane puhastamine hoiab katu moodustumise miinimumis, kuid ei enneta selle tekkimist lõplikult.

 

Professionaalne puhastamine vähemalt kaks korda aastas on oluline, et eemaldada katt kohtadest, kuhu hambahari ja niit pole pääsenud.

Sinu risk igemehaigustele kasvab märkimisväärselt koos sinu vanusega. Rohkem kui pooled inimesed, kes on vanemad kui 55 põevad igemehaigusi. Hea uudis on aga see, et uuringu järgi võivad need kõrged arvud olla seotud ka muude riskifaktoritega peale vanuse. Seega pole igemehaigused vanaduse vältimatu osa. Riskifaktorid, mis muudavad vanemad inimesed igemehaigustele vastuvõtlikumaks hõlmavad endas üleüldist tervise konditsiooni, immuunsüsteemi kulumist, ravimite tarbimist, depressiooni, mälu halvenemist ja funktsionaalset halvenemist.

Siin on paar õpetussõna suuhooldustoodete valimiseks. Et teada saada, mis on sobilik just sinule, peaksid rääkima parodontoloogiga. Pehmete harjastega hambahari, mis ulatub iga hamba pinnale. Kui su hambaharja harjased on narmendavad või väändunud siis tuleks osta uus. Vana ja kulunud hambahari ei puhasta hambaid täielikult. Lisaks tavalistele hambaharjadele on valida ka elektriharjade vahel. Need on ohutud ja efektiivsed enamuse patsientide jaoks. Suu niisutajad ei eemalda su suust kattu juhul, kui sa ei kasuta neid koos harjamise ja niiditamisega. Muud võimalused on näiteks hambavaheharjad (väikesed harjad, mis puhastavad hammaste vahel asetsevat kattu) ja hambavahetikud (väikesed kepikesed katu eemaldamiseks). Nendega peab aga ettevaatlik olema, kuna valel kasutamisel võivad nad igemetele viga teha. Seega on vajalik enne kasutamist oma parodontoloogiga asi läbi arutada.

Kui hindate suuõõne ja üldtervist, siis on õige aeg külastada parodontoloogi igemete seisukorra kontrollimiseks. Mõningatel juhtudel on igemete lokaalne uurimine ainus võimalus õigeaegselt igemehaigusi avastada. Parodontoloogi külastamine on tähtis juhul, kui märkad igemehaigustele viitavaid tunnuseid.

Andmekaitsetingimused:

Hambaravi osutamise käigus koguneb meile patsientide kohta isikuandmeid, sealhulgas tundlikku, tervise seisundit puudutavat teavet. Isikuandmete all mõeldakse igasugust teavet füüsilise isiku kohta, sh patisendi terviseandmed. Isikuandmete töötlemise all mõeldakse igasuguseid isikuandmetega tehtavaid toiminguid.

Patsiendi andmete konfidentsiaalsus ning andmete seaduspärane töötlemine on meie jaoks väga oluline. Töötleme patsiendi isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning seaduspärastel eesmärkidel, eelkõige patsiendiga ravi osutamise lepingu sõlmimisel ja täitmisel. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta leiate alljärgnevatest andmekaitsetingimustest.
Milliseid isikuandmeid me töötleme?
Töötleme järgmisi patsiendi isikuandmeid:

1) nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed;
2) terviseandmed, mis on meile teatavaks saanud patsiendi läbivaatusel või riiklike terviseinfo portaalide kaudu või muul moel seoses raviteenuse osutamisega;
3) teave meie ning patisendi vahel sõlmitud lepingute ning täitmise kohta (mh visiidiajad, kontonumbrid);
4) patsiendiga peetav e-kirjavahetus, online-konsultatsiooni logiandmed.
Miks me isikuandmeid töötleme?
Töötleme patsientide isikuandmeid selleks, et:

1) sõlmida patsiendiga ravi osutamiseks leping;
2) täita patsiendiga sõlmitud lepingut, sh osutada patsiendile kvaliteetsed raviteenust;
3) tagada meie ning patsiendi õiguste kaitse;
4) edastada patsiendile lepingu täitmiseks vajalikku teavet;
5) esitada andmeid riigiasutustele, kui selline kohustus tuleb õigusaktidest (nt Haigekassale, Töötukassale jm);
6) tagada raamatupidamis- ning maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmine; 7) tagada mistahes muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine;
8) arendada pakutava teenuse kvaliteeti (sh online-konsultatsioonide efektiivsemaks muutmiseks); 9) kaitsta ettevõtte vara (nt kui patsient sattub hambaravi ruumides asuva videokaamera vaatevälja).

Rõhutame, et terviseandmeid töötleme me ainult raviteenuse osutamiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Muudel eesmärkidel isikuandmete töötlemine toimub üksnes juhul, kui olete andnud selleks oma nõusoleku.
Kuidas me isikuandmeid töötleme?
Kasutame kõiki vajalikke ning mõistlikke meetmeid, et säilitada isikuandmeid viisil, mis tagavad isikuandmete turvalisuse. Ligipääs patsiendi isikuandmetele on üksnes isikutel, kelle jaoks see on vajalik raviteenuse osutamiseks.

Patsiendi isikuandmeid ei edastata ega avalikustata isikutele, kellel puudub selleks õigus. Patsiendi isikuandmeid edastame patsiendiga sõlmitud lepingu täitmiseks üksnes laboratoorseid uuringuid või röntgenfotosid tegevatele isikutele ning teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele, riigiasutustele (nt Haigekassale) või teistele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Ilma patsiendi nõusolekuta võime isikuandmeid edastada või avalikustada üksnes õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui patsient rikub meiega sõlmitud raviteenuse osutamise lepingut, võime patsiendi isikuandmeid edastada enda õiguste kaitseks kolmandatele isikutele, sh õigusbüroole, kohtule, inkassole jm.

Säilitame patsiendi isikuandmeid kuni säilitamine on vajalik andmekaitsetingimustest tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Raamatupidamis- ning maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks säilitame patsiendi andmeid kuni 7 aastat.
Millised on patsiendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
Kui patsiendi isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on patsiendil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume teha kirjalik avaldus. Lõpetame isikuandmete töötlemise kohe, kui oleme nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.

Patsiendil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks meile päringu. Päringule vastatakse mõistliku aja jooksul.

Patsiendil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui patsiendi andmeid töödeldakse patsiendi eelneva nõusoleku alusel ning olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

Patsiendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

Patsiendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui patsient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitse ülmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest või käesolevatest andmekaitsetingimustest tulenevaid reegleid, siis palume teil sellest meile teavitada, et saaksime rikkumise kõrvaldada.